Datagrundlag

Del

Det bygger undersøgelsen på

Forskerne har haft adgang til en lang række data om veteranerne, deres familier, en kontrolgruppe og befolkningen generelt for at udføre analyserne.

Data omfatter bl.a.:

  • Oplysninger fra forsvaret om de ca. 26.000 personer, der har været udsendt mellem 1992 og 2009. Bl.a. oplysninger om antal udsendelser, datoer, missionsområder, missionsnavn og personelgruppe.
  • Forsvarets rekrutteringsoplysninger for egnede og begrænset egnede i perioden 1994-2010. Er anvendt til at etablere en kontrolgruppe.
  • Oplysninger fra Danmarks Statistik om de udsendte og kontrolgruppen, samt deres forældre (herunder pleje- og stedforældre), søskende, partnere, børn og partneres børn. Fx om økonomi, sociale forhold, uddannelse mv.
  • Oplysninger fra Sundhedsstyrelsen om de udsendte og kontrolgruppen. Fx kontakter til sundhedsvæsnet, køb af medicin, diagnoser og behandling for stofmisbrug.
  • Telefoninterviews med 3.198 repræsentativt udtrukne veteraner om bl.a. familieforhold, arbejde, missionserfaringer og selvoplevede mén af udsendelsen.
  • Spørgeskemaundersøgelse i to omgange til 447 soldater, der blev udsendt til enten Libanon (UNIFIL 4) eller Afghanistan (ISAF 11) i foråret 2001. Om motivation før og efter udsendelsen.
  • 44 personlige, semistrukturerede interviews med veteraner, pårørende, repræsentanter for forsvaret og støttefunktioner. 
Interview med seniorforsker Stephanie Vincent Lyk-Jensen om SFI-undersøgelsen Hjemvendte soldater

Søg på hjemvendtesoldater.sfi.dk