Datagrundlag

Det bygger undersøgelsen på

Forskerne har haft adgang til en lang række data om veteranerne, deres familier, en kontrolgruppe og befolkningen generelt for at udføre analyserne.

Data omfatter bl.a.:

  • Oplysninger fra forsvaret om de ca. 26.000 personer, der har været udsendt mellem 1992 og 2009. Bl.a. oplysninger om antal udsendelser, datoer, missionsområder, missionsnavn og personelgruppe.
  • Forsvarets rekrutteringsoplysninger for egnede og begrænset egnede i perioden 1994-2010. Er anvendt til at etablere en kontrolgruppe.
  • Oplysninger fra Danmarks Statistik om de udsendte og kontrolgruppen, samt deres forældre (herunder pleje- og stedforældre), søskende, partnere, børn og partneres børn. Fx om økonomi, sociale forhold, uddannelse mv.
  • Oplysninger fra Sundhedsstyrelsen om de udsendte og kontrolgruppen. Fx kontakter til sundhedsvæsnet, køb af medicin, diagnoser og behandling for stofmisbrug.
  • Telefoninterviews med 3.198 repræsentativt udtrukne veteraner om bl.a. familieforhold, arbejde, missionserfaringer og selvoplevede mén af udsendelsen.
  • Spørgeskemaundersøgelse i to omgange til 447 soldater, der blev udsendt til enten Libanon (UNIFIL 4) eller Afghanistan (ISAF 11) i foråret 2001. Om motivation før og efter udsendelsen.
  • 44 personlige, semistrukturerede interviews med veteraner, pårørende, repræsentanter for forsvaret og støttefunktioner. 
Interview med seniorforsker Stephanie Vincent Lyk-Jensen om SFI-undersøgelsen Hjemvendte soldater

Søg på hjemvendtesoldater.sfi.dk