SFI har undersøgt konsekvenser af at være udsendt på internationale missioner

Flere og flere soldater sendes til udlandet til internationale militære opgaver. Mellem 1992 og 2009 har ca. 26.000 danske soldater været af sted på i alt 54.000 udsendelser til internationale militære missioner i 35 lande. Læs resultaterne af SFI's undersøgelser af konsekvenserne for soldaterne.

Få et hurtigt overblik over undersøgelsens mange konklusioner i temahæftet Danske hjemvendte soldater. Hæftet kan downloades som pdf-fil eller som e-bog. 

Download temahæfte (pdf)
Download temahæfte (e-bogf)

Hvem betaler?

”Danske hjemvendte soldater” er bestilt af Soldaterlegatet, det er en selvstændig privat fond. Se mere om fonden her:  Soldaterlegatet » 

Soldaterlegatet finansierer forskningsprojektet med støtte fra Tryg Fonden, Lundbeck Fonden, Novo Nordisk fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.
 

Undersøgelsens baggrund

Soldaterlegatet kontaktede i efteråret 2009 SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for at drøfte mulighederne for at undersøge konsekvenserne for den enkelte danske udsendte soldat i en international militær mission.

Emnet var ikke tidligere undersøgt, hverken nationalt eller internationalt, i det omfang som her blev fremlagt, og SFI påtog sig gerne opgaven. Resultatet blev forskningsprojektet ”Danske hjemvendte soldater”, der afdækker en lang række forhold, der vedrører de personer, som Danmark i årene 1992 til 2009 har sendt ud til verdens brændpunkter.

Projektet bygger på en stor mængde forskellig data om de udsendte, ikke mindst fra forsvaret, der løbende har stillet de nødvendige oplysninger til rådighed.

I forbindelse med projektet er der udgivet seks forskningsrapporter, samt to formidlende hæfter. Projektet blev afsluttet i efteråret 2012.

Søg på hjemvendtesoldater.sfi.dk